Aktuelt

Varsel om øvingsaktivitet

HV05-204 Sør-Østerdal øver i område Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal i perioden 23.03-28.03. Det vil til tider forekomme noe skyting, også på kveld og nattestid. 

Er du den vi trenger til å jobbe i brannforebyggende avdeling?

Fra 2. mai 2022 har vi ledig 100 % fast stilling som branningeniør/-inspektør. Kontorsted er ved brannforebyggende avdeling i Elverum. Stillingen vil innebære en del reisevirksomhet i våre eierkommuner.

Husk ny søknad for fritidskort for våren 2022

Til alle foreldre/foresatte med barn i alderen 6-18 år i Stor-Elvdal! Nå kan dere sende kvitteringer og deltakerbevis for våren 2022.

Kulturnytt for mars 2022

En oversikt over arrangementer og møteplasser i kommunen.

Greit å vite om tilfluktsrom

I Norge er det om lag 20 000 tilfluktsrom, med plass til ca 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plasserte i de områdene der en regner med at det er størst behov

Greit å vite om jodtabletter

Det er mange som lurer på om man trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.

Varsel om oppstart av detaljregulering

Kryssutbedring rv.3 Trønnes: Statens vegvesen arbeider med forslag til reguleringsplan for avkjørsel fra rv.3 ved Trønnes i Stor-Elvdal kommune. Det varsles derfor oppstart av planarbeid i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Planen blir utarbeidet etter plan- og bygningsloven § 12-3.

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner får strømstøtte

Stor-Elvdal kommune oppfordrer alle frivillige idrettslag og foreninger til å benytte seg av regjeringens tilbud om strømstøtte.

Forvaltningsrevisjon innen "Tiltak for å forhindre barnefattigdom"

Kommunens kontrollutvalg har bestilt en forvaltningsrevisjon innenfor "Tiltak for å forhindre barnefattigdom" i Stor-Elvdal kommune. Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke hvordan kommunen arbeider med å forebygge og bekjempe barnefattigdom. Forvaltningsrevisjonen ferdigstilles våren 2023.

Opphever midlertidig begrensninger for besøk på Moratunet sykehjem

Midlertidig begrensinger for besøkende oppheves 

Til toppen