Velkommen til kommunens kartportal

​​​​​​Her finner du Stor-Elvdal kommunes kartløsning samt lenker til andre kartløsninger på nett.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kommunekart

Her kan du finne informasjon om kommunens egne kart (grunnkart/eiendomsdata, arealplaner, m.m) og andre temadata (samferdsel, samfunnssikkerhet, markslag, friluftsliv, natur, flomsoner). Her kan du skrive ut situasjonskart for byggesøknad. Kommunekart fungerer best på PC men kan brukas også i nettleser på mobil/nettbrett. Eller last ned appen Kommunekart.

Kommunekart finner du her

Planarkiv

Her kan du finne bestemmelser og andre dokumenter som hører til kommunens arealplaner.
Dispensasjoner og endringer av planen vil også være tilgjengelig i planarkivet.
For å søke opp en plan kan du bruke plannavn eller planID. Hvis du ikke vet plannavn eller planID kan du finne den via kartløsningen Kommunekart.

Planarkiv finner du her

Kjøp av digitale kartdata (e-Torg)

Kartløsning for kjøp av digitale kartdata (FKB, matrikkeldata, arealplaner). Leveres som sosi- eller dxf-fil.

Digitale kartdata finner du her (e-Torg)

Andre kartportaler

 

Se eiendom

Kartverkets verktøy for eiendomsinformasjon. Finn kart og detaljer for eiendommen. Bestill opplysninger fra grunnboken.

Gårdskart

  • Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret. Endringer kommunen gjør i Landbruksregisteret, vil være synlig i gårdskartet neste dag.
  • Eiendomsgrenser for den/de eiendommene man søker på hentes fra Matrikkelen. Endringer kommunen gjør i eiendomskartet i Matrikkelen, vil være synlig i gårdskart samme dag.
  • Markslag i AR5 hentes fra NIBIO. Endringer kommunen gjør rett i sentral AR5-base vil være synlige i gårdskart påfølgende uke.

I tillegg vises heldekkende kart eller flyfoto i bakgrunnen for gjenkjenning.
Det er også mulig å velge flere andre kartlag, som f.eks. jordkvalitet og erosjonsrisiko fra NIBIO og flere andre tema fra andre nasjonale kartleverandører.

 

Gå til InnlandsGIS
(Krever innlogging)

InnlandsGIS

InnlandsGIS eies og driftes av Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet Fylkeskommune, Statens Vegvesen og Kartverket Hamar.

InnlandsGIS inneholder ulike bakgrunnskart og flybilder, mange typer tematiske geodata, informasjon om eiendommer, eiere, bygninger og adresser. Et spesielt viktig innhold er plankart fra vedtatte arealplaner og arealplaner på høring med tilhørende dokumenter

Norgeskart

Kartverkets mest populære karttjeneste! Se landkart, turkart, sjøkart, stedsnavn, fastmerker, luftfartshindre og en rekke av Kartverkets datasett. 

Til toppen