Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Utlysning av kulturmidler for 2017

Av: Tore Sandberg | Publisert: 26.01.2017 08:04:49

​Det er avsatt kr 157.000 til kommunale kulturmidler på årets budsjett. Frist for å søke er 10.februar, og felles søknadskjema for kulturmidler skal benyttes.

​Du finner søknadsskjema i linken til høyre. Søknadene sendes postmottak@stor-elvdal.kommune.no innen fristen 10.02 og vil bli behandlet og fordelt av SKO-utvalget på møte den 28.02.

I budsjettet for 2017 er det avsatt kr 157 000 til kommunale kulturmidler. Dette gjelder tilskudd til  frivillige lag og foreninger innen kultur og idrett, grendeutvalg, større faste arrangementer, markeder, martnader, eldretreff, løypekjøring, museer og andre søkere. Retningslinjer for kulturmidler vedtatt 26.01.2016 vil være styrende  for prioriteringen, og ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Vi har i en årrekke vært i den heldige situasjon å kunne fordele en raus sum som drifts- og prosjekttilskudd til en rekke ulike frivillige kulturformål. Strammere kommuneøkonomi har nå ført til at tilskuddspotten er redusert med kr 500 000 i løpet av to år, og det er derfor lite hensiktsmessig med øremerkete poster til ulike formål. I 2016 ble 43 søknader behandlet, og et flertall av disse fikk innvilget tilskudd. Behandlingen av årets søknader vil naturlig nok bære preg av dagens situasjon.

Lavere kostnader for arrangementer i Storstua har vært et ønske i flere år. Krav om betaling av 20 % av brutto inntekter over kr 5000 er fjernet fra gebyrregulativ for 2017 når arrangør er lokale, ikke-kommersielle lag og foreninger. Dette vil føre til at arrangørene sitter igjen med langt større del av overskuddet selv, og kan bli mindre avhengig av ekstern støtte.

 

Ordningen med mulighet for å søke om kommunal underskuddsgaranti eller samarbeid om arrangementer gjelder som tidligere innenfor rammen av vedtatt budsjett.

 

Ta gjerne kontakt med oss på kulturkontoret om du har spørsmål eller ønsker hjelp med søknadsskjemaet.

Telefon sentralbord: 6246 4600

Tore Sandberg, idrettskonsulent: tsa@stor-elvdal.kommune.no

Janne Mellum, kultursjef: jme@stor-elvdal.kommune.no

Sist oppdatert: 12.02.2017 00:53:07
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg