Bedriftsbesøk på Moelven Østerdalsbruket

Moelven Østerdalsbruket er en av Stor-Elvdal største arbeidsgivere og en viktig bedrift i vår kommune.  Ordfører, kommunedirektør og næringskontakt i kommunen tok turen for et bedriftsbesøk. 

Vi ble godt tatt imot av daglig leder på Moelven Østerdalsbruket Anders Grønli, som gav oss en god orientering om bedriften.

Østerdalsbruket er en hjørnesteinsbedrift i kommunen vår. Den har en lang historie som strekker seg 126 år tilbake i tid, til etableringen i 1898. Den gang het det Øvergards Brug og lå ved Kjemåa, i krysset ved Rv30 og østsideveien til Stai. Der lå det frem til 1953, da det ble flyttet til Koppang på grunn av tilgang til jernbanen. Bruket var i privat eie frem til 1983.

Østerdalsbruket sin tilgang til jernbane var en viktig parameter ved lokalisering til dagens plassering, da for å transportere ut trelast. I dag benyttes jernbanen kun til å få biprodukter ut, ikke trelast.

Det meste går på eksport til Sverige. Tilgang på tømmer har historisk vært god, og det er fortsatt god tilgang. Jernbanen brukes for å sende biprodukter ut og for eksport av varer. Det går også ukentlige tog med flis til Stockholm som de bruker i sitt fjernvarmeanlegg.

For å ha trelast å sende ut, kreves det tømmer inn. I snitt kjører 17 tømmerbiler inn til Østerdalsbruket hver dag for å levere tømmer. Dette blir til flotte treprodukter. Faktisk så leverer de omtrent alt du trenger til å produsere et helt hus fra fabrikken på Koppang. De er et kombibruk som består av sag, justerverk, høvleri, impregnierng og grunningsanlegg.  

På Moelven Østerdalsbruket jobber det 62 ansatte, mange bor her i Stor-Elvdal, men det er flere som bor i andre kommuner i regionen vår. De er derfor en utrolig viktig bedrift for oss her i kommunen, og er i tillegg til kommunen selv en av kommunens største arbeidsgivere.

Vi fikk også en omvisning av Lars Laurentz. Vi fikk både se og høre om de ulike delene av produksjonen. Dedikerte ansatte med god kompetanse i alle ledd. Det er også mye elektronikk og programvare som sikrer en smidig produksjon og best utnyttelse av tømmeret. Det er utrolig spennende å se på mulighetene en tømmerstokk gir. Her er det mange viktige og spennenende yrker og arbeidsplasser som vi har behov for både i dag og i fremtiden.

Takk for at vi fikk komme på besøk, og takk for en god prat. Det er både viktig og bra å møtes for å snakke litt om både muligheter og utfordringer. Moelven Østerdalsbruket er en utrolig viktig bedrift i vår kommune, og forvalter en viktig ressurs. Denne verdiskapning som både historisk sett og fremtidig er en viktig ressurs for oss i kommunen, men også i et nasjonalt og globalt perspektiv. Det grønne gullet.

Til toppen