Kommunestyret

Grunnlaget for demokratiet er at det hvert fjerde år holdes valg. Kommunestyret er kommunens øverste organ, og sammensetning er gitt ved kommunevalget. 

Linda Otnes Henriksen (Ap) er i sin første periode som ordfører og er Stor-Elvdals første kvinnelige ordfører.

Ordføreren velges for fire år, og formannskapet velges av/blant kommunestyrets faste medlemmer. Når politiske utvalg møtes og det fattes vedtak må den videre behandlingen fullføres av saksbehandlere i kommunen i tråd med det politiske vedtaket.
  
Gjennom en endring av kommuneloven har innbyggere i en kommune fått såkalt initiativrett, det vil si rett til å fremme forslag til kommunestyret og rett til å få saken behandlet. Vilkåret er at du stiller med 300 underskrifter.

Til toppen