Meld inn feil til kommunen

Bruk knappene over til å melde inn feil på veg, vann og gatelys. Alle innsendte medinger blir registrert, men vi har ikke kapasitet til å besvare alle henvendelser.

Til toppen