Brønn - privat vannforsyning

Er drikkevannet trygt og rent?

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vi anbefaler at du jevnlig tar en kvalitetskontroll av brønnvannet/borevannet ditt. Ta kontakt med et laboriatorie som vil hjelpe deg med prøveflasker og analyser, for eksempel Mjøslab IKS. Det er du som brønneier som har ansvaret for egen brønn og som må betale for laboratorieundersøkelser.

Ved forurenset brønnvann ta kontakt med Miljørettet helsevern IKS. 

Telefon: 61 13 42 90

E-post: post@mrhv.no 

Deler du brønn med naboen? 

Brønner som gir drikkevann til mer enn en boenhet (helårsbolig/fritidsbolig), skal registreres hos Mattilsynet. 

I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet på kartet, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares. Det skal kun registreres ett skjema per brønn/borebrønn.

Kravet om registrering er hjemlet i drikkevannsforskriften § 17.

Privat vannforsyning – tom brønn

Muligheter for henting av vann

Husstander med privat brønn har ansvar for egen vannforsyning.  

Lange perioder med godvær og tørke kan føre til at husstander med privat vannforsyning/brønn opplever at brønnen går tom for vann 

For å sikre trygt drikkevann kan Stor-Elvdal kommune tilby gratis vann som huseier henter selv.  Dette gjelder vann til egen husholdning som tappes på mindre dunker/beholdere.

Huseier må kontakt med Stor-Elvdal kommune for å avtale henting av vann.

Hverdager fra kl 07:00 – 15:00: Per Arne Myrbakken - tlf 915 18 735

På helg teknisk vakt: tlf 916 44 728

Vannet hentes ved Teknisk stasjon på Koppang, Industriveien 70.

Fylling av brønner / tilkjøring av vann:

Dette kan da gjelde fylling av tette brønner/større tanker (ikke grunnvannsbrønner)

Dersom det er behov for større mengder vann så må huseier ta kontakt med:

Midt-Hedmark brann-og redningsvesen – vakttelefon 916 44 728

  • De kan levere vann til fylling av brønner o.l til private husholdninger inkl. gårdsbruk. 
  • Det faktureres for en time (dette er leie av mannskap og kjøretøy), fast sats (2022) kr 1 972,50 inkl.mva.
  • Ved lengre kjørevei/varighet må det påregnes en økning, tillegg utover 2 timer påløper kr. 1 200,- pr. time.

Gårdsbruk med dyrehold prioriteres fremfor privat husholdning.

Vannet som blir levert av brannvesenet anbefales ikke til drikkevann og må kokes.

Det stilles forbehold om levering grunnet beredskapsmessig hensyn. Ved stor skogbrannfare eller andre kritiske hensyn kan brannvesenets ressurser kun stå i beredskap for oppstående situasjoner.

Til toppen