Gatelys

Stor-Elvdal kommune har en rekke gatelys, både i Koppang sentrum og i grendene. Kommunen har ansvar for gatelys langs kommunale veier (ikke riks- eller fylkesvei), kommunale plasser/torg, og i tilknytning til kommunale formålsbygg.

Varsle om feil på gatelys 

Gatelysene kan tidvis være ute av drift, dette kan skyldes flere forhold; nettfeil, jordfeil, ødelagte pærer, kabelbrudd, feil i tennskap m.m.

Vi har løpende tilsyn med gatelysene, men klarer selvsagt ikke å være tilstede overalt samtidig. Vi setter derfor stor pris på at innbyggere melder fra om feil, og ber om at feilmeldingstjenesten her på hjemmesiden benyttes: 

Meld fra om feil på gatelys

Det er til stor hjelp om du svarer på følgende spørsmål i skjemaet

  • Hvilken adresse gjelder det?
  • Gjelder det ett enkelt gatelys, 2-5 gatelys, eller et større område?

Meldingen går direkte til ansvarlig for gatelys i kommunen som tar seg av henvendelsen din. Du mottar ikke et direkte svar om når feilen blir rettet, da det kommer an på hvor mange feil som er meldt inn til enhver tid, og omfanget av disse.

Gjelder det lys som f.eks ligger langs fylkes- eller riksvei ber vi om at vegvesenets feilmeldingstjeneste benyttes

 Vi ber samtidig om forståelse for at vi hele tiden må prioritere og at ikke alle lyspunkter nødvendigvis kan eller vil bli reparert.

Det jobbes for tiden med et større prosjekt for å modernisere og skifte ut gatelysene til nye LED-løsninger med ulike sensorer. Målsettingen er å ha dette ut på anbudskonkurranse på etterjulsvinteren 2024.

Til toppen