Hukommelsesteamet i Stor-Elvdal

Hukommelsesteamet i Stor-Elvdal består av ergoterapeut, sykepleier på Moratunet, sykepleier i hjemmebaserte tjenester og kommunelege.

Helsedirektoratet lanserte i april 2013 en nasjonal kampanje om demens. Hovedmålet med kampanjen er at folk skal snakke sammen om demens, og at man ved mistanke om demenssykdom oppsøker fastlegen tidlig for utredning og diagnostisering.  Håpet er at kampanjen skal bidra til å skape mer åpenhet og kunnskap om demenssykdom.

Både pasient og pårørende kan kontakte oss, enten direkte til kontaktperson Maren Disserud eller via fastlege, hjemmesykepleie eller annet helsepersonell.

Hukommelsesteamet bistår fastlegen i utredningsarbeidet ved mistanke om kognitiv svikt. Vi tilbyr bl.a. hjemmebesøk for kartlegging, råd og veiledning, støttesamtaler for pasient og pårørende, samt formidling av hjelpemidler til hukommelsesstøtte og økt sikkerhet.

Kontaktinformasjon for henvendelser og søknader:

• Fastlege.  Stor-Elvdal kommunelegekontor tlf 62 46 34 00.

• Hukommelsesteamet i Stor-Elvdal v/Maren Disserud

• Hjemmebaserte tjenester v/Hanne Rønning

Få råd fra fagfolk om demens

Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15.

23 12 00 40

E-post

Les mer på Nasjonalforeningen for folkehelse

Til toppen