Ergoterapi

Ergoterapeutens hovedoppgave er å tilrettelegge for aktivitet og deltakelse i hverdagslivet, dvs bistå den enkelte til å kunne fungere best mulig både i eget hjem og i samfunnet. Dette kan gjøres ved trening av enkelte aktiviteter og ferdigheter, men også ved tilrettelegging av bolig og arbeidsplass/skole, samt bruk av tekniske hjelpemidler.

Kommunal ergoterapeut:

Maren Disserud 
Kommunal ergoterapeut
Tlf.: 951 87 354
E-post: Maren.Disserud@stor-elvdal.kommune.no

Kommunens ergoterapeut er kontaktperson ovenfor NAV Hjelpemiddelsentral og har kontor på Moratunet sykehjem. NAV Hjelpemiddelsentral i Elverum låner ut hjelpemidler med hjemmel i Folketrygdlovens §10-6:  Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det stønad etter § 10-7.  Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet.

 

​Ved akutt og/eller midlertidig behov for tekniske hjelpemidler, ta kontakt med kommunens Hjemmebaserte tjenester

Til toppen