Stor-Elvdal kommunale legekontor

Åpningstider:

Vanlig åpningstid kl 08:00-15:00 

Åpningstid for øyeblikkelig hjelp fra kl 08:00 -15:00

Telefon: 62 46 34 00 (08:30 - 14:00)

Legevakt tlf. 116117 fra 08-08 på dager kontoret er stengt  

Besøksadresse:
Storgata 103, 2480 Koppang

Her finner du oss

Post til legekontoret:
Stor-Elvdal kommunale legekontor
Storgata 120
2480 Koppang

Reseptbestilling via nett eller mobil:

Bruker du faste medisiner og snart trenger å fornye resepten? Nå trenger du ikke lenger ringe legekontoret og stå i kø for å få hjelp til dette. Du kan nå fornye din resept på nett eller mobil når det passer deg.

OBS!! DET KAN IMIDLERTID TA OPPTIL 5 VIRKEDAGER FØR FASTLEGEN BESVARER RESEPTFORESPØRSELEN 

Les mer om nytt system for reseptbestilling her.

Om fastlegeordningen:

Kommunelegekontoret har fra 01. mars 2022 6 leger i stillingene for å dekke fastlege resursen, med 2 uker bundet tid og 3 uker ubundet tid. I tillegg kommer LIS1 (turnuslege). 

Fastlegelista oppdateres månedlig. Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter, og hvis fastlegen slutter eller reduserer sin liste. Du kan bytte til en lege som har plass på sin liste. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn den du er bosatt i. Du vil alltid være tildelt en fastlege også i vikarperioder.

Bytte fastlege?

For bytte av fastlege kan du gå inn på Helsenorge.no eller ringe tlf. 810 59 500.​

Til toppen