Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og pleie i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til? 

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 

  • Nødvendig pleie og omsorg.
  • Hjelp til medisiner/injeksjoner.
  • Sårbehandling.
  • Observasjon.
  • Veiledning om kosthold og helsespørsmål.
  • Veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd.

Trenger du hjelp med rengjøring, personlig hygiene og handling av varer, må du søke om hjemmesykepleie. (PDF, 216 kB)

Hvem kan få hjelp av hjemmesykepleie?

Du kan søke om hjemmesykepleie når du bor eller oppholder deg i Stor-Elvdal kommune og

  • Du har et helseproblem eller funksjonssvikt som gjør at behov for sykepleie i eget hjem, for eksempel til pleie, ernæring, medisiner eller sårstell.
  • Du trenger etterbehandling eller opptrening for å klare deg selv.
  • Du ønsker å motta omsorg ved livets slutt.

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema om pleie og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det? 

Hjemmesykepleie er gratis 

Til toppen