Praktisk bistand

Praktisk bistand er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

  • evt. levere handlebok
  • levere klær på vaskeri
  • rengjøring (ikke husvask) 
  • vaktmestertjeneste (snømåking av trapp og bæring av ved) 
     

Trenger du hjelp med medisiner, behandling eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Tjenesten kan tilbys personer med funksjonsnedsetting, sykdom og eldre.

Slik søker du

Du søker hjemmehjelp ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema om pleie og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

 

Til toppen