Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering er et henvendelsessted vedrørende behov for koordinator og individuell plan.

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for arbeidet med individuelle planer og oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Kontaktinformasjon

Telefon: 474 75 955

E-post: tildelerenheten@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Storgata 120, 2480 KOPPANG

Besøksadresse: Granheimveien 3, 2480 KOPPANG

Hva er en individuell plan (IP)

Hovedhensikten med en individuell plan er å sikre at du og fagapparatet samarbeider om utarbeidelse av dine realistiske mål, og at disse målene uttrykker hva du selv mener er viktigst for deg og din livskvalitet.

Individuell plan er en overordnet plan og skal vise ansvarsfordelingen mellom deg og de fagpersonene som jobber med deg.

Andre fagplaner, som for eksempel individuell opplæringsplan, blir en underliggende plan. 

IP skal være en arbeidsprosess som går over tid, der mål og tiltak evalueres og justeres ved behov.

Å ha utarbeidet en IP betyr ikke at du har større rettigheter til tjenester; det er en måte å samordne de tjenestene du har, eventuelt finne fram til tjenester du kan søke om.

Til toppen