Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Har du problemer med privatøkonomien?

Hvis du har problemer med privatøkonomi og gjeld kan du kontakte NAV.

Les mer på Nav sine nettsider om økonomisk rådgivning

Trenger du gjeldsrådgivning?

Har du omfattende gjeldsutfordringer, eller ønsker hjelp med å kontakte kreditorer? 

Les mer på Nav sine nettsider og gjeldsrådgivning 

Til toppen