Kjøpe bolig

Det kan være krevende å etablere seg på boligmarkedet.

Det kan også være vanskelig å se hvilke konsekvenser egne valg i dag kan få for fremtidig økonomi og bosituasjon. Økonomisimulatoren Sjef i eget liv kan gi deg en bedre forståelse av din egen økonomi.

De fleste som skal kjøpe en bolig må ta opp et lån. For at du skal få lån krever banken en bekreftelse på at du kan betjene lånet. Meglere vil også kreve et finansieringsbevis som viser at du er i stand til å kjøpe boligen før du legger inn et bud. Det er derfor viktig å få oversikt over utgifter og eventuell gjeld. 

Får du ikke lån i bank?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Les mer om hvem kan få startlån på husbanken.no.

Husbanken gir også tilskudd til privatpersoner når det gjelder tilpasning av bolig, etablering av bolig, refinansiering av gjeld, tilstandsvurdering og til utredning og prosjektering. Les mer om tilskuddene på husbanken.no.

Kommunen kan også ha andre typer behovsprøvde tilskuddordninger for personer som er spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

Til toppen