Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) er den delen av psykisk helsevern som har hovedansvaret for å gi behandlingstilbud i et gitt geografisk område både i akuttsituasjoner og på bakgrunn av henvisninger.

DPS gir spesialisert utredning og differensiert behandling poliklinisk, ambulant eller som dag- og døgnbehandling. Et distriktspsykiatrisk senter skal også bistå kommunehelsetjenesten med råd og veiledning og ivareta kontinuiteten i spesialisthelsetjenesten. Det er etablert distriktspsykiatriske sentre over hele landet (DPS) som dekker alle kommuner.

DPS Tynset

DPS Tynset har poliklinisk og ambulante tjenester, dag- og døgntilbud til pasienter med psykiske lidelser som har behov for utredning og behandling over kortere eller lengre tid. Enheten har tilbud til kommunene Stor-Elvdal, Alvdal, Engerdal, Rendalen, Tynset, Folldal, Os, Tolga, Røros og Holtålen.

Telefon
91 50 62 00

E-post
postmottak@sykehuset-innlandet.no

Postadresse
Sykehuset Innlandet
DPS Tynset
Postboks 40
2501 Tynset

Les mer hos Sykehuset Innlandet

Til toppen