Rus- og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste er et kommunalt tilbud til innbyggere over 18 år. Vi har til oppgave å bistå mennesker med psykiske utfordringer eller rusavhengighet, der målet er ønsket endring og hjelp til selvhjelp.

Se tjenestebeskrivelse for mer informasjon. 

Kontaktinformasjon til tildelerenheten 

Telefon: 474 75 955

E-post: tildelerenheten@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Granheimveien 3, 2480 KOPPANG

Besøksadresse: Granheimveien 3, 2480 KOPPANG

 

Besøksadresse:

Uni-bygget

Storgata 103

2480 KOPPANG

E-post:

postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Til toppen