Newton-rom

Newton Stor-Elvdal tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skolene i kommunen. I Newton-rommet får elever og barn møte praktisk og spennende realfag. 

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr. 

Newton Stor-Elvdal tilbyr også gode møter med realfag for barnehagene i kommunen. De eldste barna i barnehagen får være utforskende og aktive, og de vil møte realfagstema med varierte arbeidsmåter og godt tilpasset utstyr.

Les mer hos newton.no

Kontakt oss

Maren Kristiansen
E-post
Til toppen