Regionale miljøtilskudd

Tilskuddet skal bidra til å ta vare på kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner og tilgjengelighet i jordbrukslandskap og å redusere bruk av plantevernmidler, utslipp til luft og avrenning til vann.

Gå til søknadsskjema (Altinn)

Ofte stilte spørsmål

Kontakt oss

Ann Kristin Sjøenden
Rådgiver jordbruk
E-post
Telefon 94 00 85 54
Til toppen