Motorferdsel

​​​​Folk flest ferdes i naturen for å oppleve ro og fred. Uforstyrret og uberørt natur er noe av det mest særpregede og verdifulle vi har. For at skog og fjell skal være mest mulig fri for motorstøy har vi et lov og regelverk som begrenser bruken av motorkjøretøyer i utmark.

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrift. Det er kommunen som håndhever loven på dette området. Statsforvaltere gir veiledning til kommune og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Søknad om dispensasjon

Søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema krever elektronisk ID.

Søknadskjema (papirskjema)

Skjema på papir sendes pr. e-post til: 
postmottak@stor-elvdal.kommune.no
eller pr. post til:
Stor-Elvdal kommune
2480 Koppang

Har du spørsmål ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du under.

Last ned kjørebok

Kjørebok_motorferdsel i utmark (PDF, 181 kB)

Kjørebok_Leiekjøring_motorferdsel i utmark (PDF, 184 kB)

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 45 89 99
Til toppen