Fiberutbygging i Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune vedtok i kommunestyremøte den 21. juni 2023 (sak: 2021/1019) en målsetting om bredbåndsdekning i kommunen. Den er på linje med regjeringens -og fylkeskommunen Innlandets målsetting, og lyder som følgende:

«Samtlige husstander og bedrifter i Stor-Elvdal kommune skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd 100 Mbit/s innen utgangen av 2027

Bredbåndsutbygging i kommunen gjennomføres primært av kommersielle aktører som i neste omgang har inntekten gjennom bredbånd abonnementene. Stor-Elvdal kommune som er langstrakt og stor, med mye spredt bebyggelse, blir for kostbar å bygge ut for disse aktørene. For å likevel kunne oppnå en målsetting om bredbåndstilbud til alle husstander, må det et spleiselag til.

Kommunen har de siste 3 årene søkt og fått innvilget statlige tilskudd fra fylkeskommunen. Deretter må kommunen selv bidra med store bevilgninger for å kunne få de kommersielle aktørene på banen og gjennomføre bredbåndsutbygging også i disse tynt befolkede områdene.

Det ble på samme kommunestyremøte vedtatt en tentativ fremdriftsplan for de gjenstående områdene som fremstilles i tabellen under. Det kan bli noe endringer på rekkefølgen hvis valgt entreprenør mener det er hensiktsmessig i forhold til eksisterende infrastruktur og kostnader:

Les mer om kontraktene i oversikten under

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 5

Flere tilbydere har bygd ut bredbånd i Stor-Elvdal. Sjekk om du kan få bredbånd hjemme fra leverandørene under.

Mobilt bredbånd.

Mobilt bredbånd fra Telia

Mobilt bredbånd fra Telenor

Fiber:

Fiber fra Telenor

Fiber fra Eidsiva

Fiber fra Global Connect

Til toppen