Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

BUP Hedmark gir utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0 til 18 år, hvor det er mistanke om eller påvist psykiske lidelser.

Målet er at tilbudet skal bidra til økt livskvalitet og mestring. Enheten samarbeider med barnets/ungdommens foresatte og familie, kommunale tjenester og andre etater. Henvisninger til BUP må komme fra fastlege, annen lege, psykolog eller barneverntjenesten.

Les mer om BUP hos Sykehuset Innlandet

Til toppen