Kontakt barnevernsvakta

Barnevernvakta er en interkommunal barnevernvakt som ivaretar akuttberedskapen for barneverntjenesten i Stor- Elvdal, Åmot, Trysil/ Engerdal, Elverum, Løten, Stange, Hamar, Ringsaker, Lillehammer, Sør- Fron/ Ringebu, Nord- Fron, Gausdal og Øyer.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 404 04 015

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Besøksadresse:

Administrasjonsbygget, Furnesvegen 28, 2380 Brumunddal

Postadresse:

Postboks 371, 2381 Brumunddal

Du kan melde fra til barnevernstjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte. Meldingen din kan også være anonym.

Barnevernets vakttelefon (08:00-15:30): 400 33 960 

Barnevernvakta i Ringsaker (15:30-08:00 + helg): 404 04 015

Til toppen