Skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Overordnet plan for å sikre barn i barnehage og elever i grunnskolen et godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø (PDF, 885 kB)

Til toppen