Søknad om skoleskyss

Elever i grunnskolen kan få fri skoleskyss hvis de bor langt fra skolen, eller har spesielle behov for transport. Det er skolen/kommunen som melder inn skysselever til Innlandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.

Her finner du søknadsskjemaer for skoleskyss. Trenger du veiledning ta kontakt med din skole. 

Søknadsskjema skoleskyss (PDF, 225 kB)

Søknadsskjema midlertidig skyss på grunn av sykdom/skade (PDF, 352 kB)

Søknad om skoleskyss ved delt bosted (PDF, 139 kB)

 

Les mer om skoleskyssordningen hos Innlandstrafikk

Til toppen