Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg

Merk at etablering av avløpsanlegg i tillegg krever en byggesøknad etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-3 med krav om ansvarlige foretak.

Til toppen