Klarlegging av eksiterende grenser eller påvisning?

For å finne svar må man se på dokumentasjon (målebrev, skyldskifte, matrikkelbrev) og når det har vert oppmåling av eiendom/grenser. Klarlegging av eksiterende grenser er ny måling av grenser som ikke er koordinatmålte. Påvisning er merking av grenser som tidligere er koordinatmålte. 

Gå til påvisning av grenser.

Klarlegging av grenser

Klarlegging av en eksisterende grenser krever ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

Kommunen kan etter rekvisisjon klarlegge og eventuelt nymerke grenser til eiendom som er fradelt i tidligere skylddelingsforretning, kart- og delingsforretning.

Slik søker du

 1. Fyll ut Skjema: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Sakstype: 3.2
 2. Lag dokumentasjon til søknad

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

Hva koster det?

Denne tjenesten er gebyrbelagt.

Se gjeldende gebyrregulativ: Gebyr etter matrikkelloven.

Hvor lang tid tar dette?

Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker med unntak av perioden fra 1. november til 15. mai. Les mer om vinterforskrift her.

Saksgang

 • Etter at rekvisisjonen er mottatt, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles minimum 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt 
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Skjema som skal brukes: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/fullmakt-ved-oppmaling
 • Det holdes oppmålingsforretning. Eksiterende/gjenfunnet grenser blir innmålt og eventuell markert på nytt.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Grenser blir ført i eiendomsregister (Matrikkel)
 • Klarlegging blir ikke tinglyst i grunnboka
 • Faktura blir sendt til rekvirent
 • Kommune sender nye matrikkelbrev for eiendommene til rekvirent og det er 3 ukers klagefrist fra man har mottatt brevet

Påvisning av grenser

Påvisning av en eksisterende grenser krever ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

Kommunen kan etter rekvisisjon nymerke grenser til eiendom som er fradelt i tidligere kart- og delingsforretning og oppmålingsforretning.

Grensene som skal påvises må tidligere være innmålt/koordinatorbestemt med tilfredsstillende nøyaktighet. Dette står i målebrev, matrikkelbrev eller lignende.

Slik søker du

1. Fyll ut Skjema: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Sakstype: 3.2

2. Lag dokumentasjon til søknad

• Situasjonskart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som ønskes påvist. Du kan skrive ut situasjonskart via vår kartløsning SÅTE kart.

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

Hva koster det?

Denne tjenesten er gebyrbelagt.

Se gjeldende gebyrregulativ: Gebyr etter matrikkelloven.

Hvor lang tid tar dette?

Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker med unntak av perioden fra 1. november til 15. mai. Les mer om vinterforskrift her.

Saksgang

 • Etter at rekvisisjonen er mottatt, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer til den aktuelle grensestrekningen.
 • Partene varsles minimum 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt.
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Skjema som skal brukes: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/fullmakt-ved-oppmaling
 • Det holdes oppmålingsforretning. Grenser blir ikke endret men vist og markert i terreng.
 • Påvisning blir ikke tinglyst i grunnboka.
 • Kommune orienterer parter om utført arbeid.
 • Faktura blir sendt til rekvirent
Til toppen