Seksjonering av uteareal

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det søkes samtidig med søknad om seksjonering/reseksjonering. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.  

Krav

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

 • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
 • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer.

Slik søker du

Du kan fordele uteareal samtidig som du seksjonerer første gang eller ved reseksjonering. Søknadsskjema for Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring skal være vedlegg til seksjonering/reseksjonerings søknaden

 1. Fyll ut skjema. Skjema finner du hos kartverket.
 2. Lag dokumentasjon til søknad

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen via post.

Søknaden skal leveres i 2 eksemplarer, alle i original da det kreves originale signaturer videre mot Tinglysingen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang 

​​Hva koster det? 

Se gjeldende gebyrregulativ:

6.9 Gebyr etter matrikkelloven - 6.9.1.4 Oppmåling av uteareal eierseksjon

• Tinglysingsgebyr kommer i tillegg

Hvor lang tid tar dette?

Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretning og fullføre matrikkelføring innen 16 uker etter at forskuddspliktig beløp er betalt, med unntak av perioden fra 1. november til 15. mai. Les mer om vinterforskrift her.

Saksgang

 • Etter at rekvisisjonen er mottatt vil det bli vurdert 
 • Varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning blir sendt til hjemmelshaverne samt naboer.
 • Partene varsles minimum 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt 
 • Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.
 • Skjema som skal brukes: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/fullmakt-ved-oppmaling
 • Det holdes oppmålingsforretning over eiendommen.
 • Ny grense merkes i marka og måles.
 • Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.
 • Nye grenser/seksjoner blir ført i eiendomsregister (Matrikkel)
 • Nye seksjoner blir tinglyst.
 • Kommune sender nye matrikkelbrev for seksjoner til rekvirent.
 • Faktura blir sendt til rekvirent
Til toppen