Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer med like eiere og like heftelser kan slås sammen.

Formål

 • Ved sammenslåing utgår ein eller flere eiendommer. 
 • Bestemmelser omkring sammenslåing av eiendom finnes i Matrikkellova

Vilkår for sammenslåing:

 • Eiendommene må ligge i samme kommune
 • Eiendommene må ha samme hjemmelshavere (eiere) med lik eierbrøk
 • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis det vil føre til prioritetskollisjon mellom eiendommene (de har ulike tinglyste pengeheftelser)
 • Sammenslåing i strid med plan- og bygningsloven kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. 
 • Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser

Mer informasjon finner du hos Kartverket.

Slik søker du 

 1. 1. Sjekk først grunnboka for alle eiendommer – Det skal være like eiere og heftelser. Du kan se grunnbokbladet til eiendommen på Se eiendom

 2. Fyll ut søknad: skjema Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

Hva koster det?

Sammenslåing av eiendommer er gratis både hos kommunen og hos tinglysningen. Etter at sammenslåingen er tinglyst, utstedes det et matrikkelbrev for den bestående eiendommen.

Hvor lang tid tar det?

Kommunen skal behandle og matrikkelføre følgende krav innen 6 uker. Er det mangle i søknad og uavklarte heftelser, kan det ta lenger tid. Sammenslåing i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter eller reguleringsplan kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring.

Saksgang

 • Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi gjennomgang av saken.
 • Er det mangler i saken, orienterer vi om det.
 • Sammenslåing i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter eller reguleringsplan kan ikke gjennomføres uten etter innvilget dispensasjon eller ved planendring. Det vil for eksempel ikke være tillatt å slå sammen eiendom i et utbyggingsfelt i strid med regulert tomteinndeling i vedtatt reguleringsplan uten at det blir gitt dispensasjon fra planens bestemmelser, jf matrikkelforskriftens § 43 tredje ledd:
  • (3) Matrikkelenheter kan ikke slås sammen i strid med en rettslig bindende arealplan uten at det er gitt dispensasjon etter plan- og bygningsloven. Kommunen kan nekte sammenslåing av matrikkelenheter med forskjellig gårdsnummer.
 • Sammenslåing må først føres i matrikkel hos kommune.
 • Er alt i orden med heftelser, kan vi tinglyse sammenslåing elektronisk
 • Er det derimot tinglyst heftelser som krever en avklaring, sender kommune dokumenter på post til Tinglysing:
  • Melding til tinglysing, i to eksemplarer.
  • Hvis prioritetskollisjon: Prioritetsvikelse, pantefrafall eller sletting.
  • Hvis festekontrakt, leieavtale, forkjøpsrett: Utvidelse eller avgrensing av rettigheten. Eventuell opprettelse av festenummer må sendes inn før eller samtidig.
 • Når sammenslåing er tinglyst, sender kommune matrikkelbrev til rekvirent.
 • Sammenslåing kan påklages, jf matrikkelloven § 46 første ledd bokstav c.
Til toppen