Eiendomsskatt i Stor-Elvdal

Eiendomsskatt er i Norge en frivillig kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt.

Det ble fra 2015 innført eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig i Stor-Elvdal. Fra og med skatteåret 2017 ble det også innført eiendomsskatt på næringseiendommer.

Kommunestyret vedtar i forbindelse med budsjettbehandlingen hvert år neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 45 89 99
Til toppen