Fritak fra eiendomsskatt

Søknad om fritak fra eiendomsskatt

  • Eiendomsskatteloven § 5 og 7 angir hvilke eiendommer som kan og skal fritas.
  • Eiendommer som faller inn under bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 5 har obligatorisk fritak for eiendomsskatt.
  • Kommunestyret kan frita helt eller delvis eiendommer som faller inn under eiendomsskatteloven § 7.
  • Du må søke innen 1. september inneværende år, for fritak påfølgende år.

Søknaden må inneholde:

  • Gards- og bruksnummer på eiendommen.
  • Grunn for fritak
  • Navn, adresse og signatur til eier av eiendommen.

Søknad om fritak sendes:

Stor-Elvdal kommune
Postboks 85
2481 Koppang
postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 47 45 89 99
Til toppen