Politisk delegeringsreglement

Delegeringsreglementet viser samlet delegert myndighet og innstillingsrett som er lagt til folkevalgte organer og rådmannen. Delegeringsreglementet må sees i sammenheng med Nemder, styrer, råd og utvalg 2019 – 2023, samt økonomireglementet.

I situasjoner som omfattes av kommunens beredskapsplan gjelder denne, og delegeringsreglementet settes da til side så langt det ikke passer.  All delegert myndighet skal utøves innenfor vedtatte plan- og budsjettrammer. Stor-Elvdal kommune er avhengig av at befolkningen har tillit til kommunens myndighetsutøvelse, sakshåndtering og tjenesteyting. Åpenhet er et fremtredende prinsipp i kommunens forvaltning og anses som en viktig betingelse for legitimitet og tillit. 

Les Politisk delegeringsreglement (PDF, 2 MB) her.

Til toppen