Tildelerenheten

Tildelerenheten behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i Stor-Elvdal.

Tjenestene består blant annet av:

 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Fritid med bistand (støttekontakt)
 • Helsetjenester i hjemmet (f. eks. hjemmesykepleie)
 • Individuell plan
 • Kommunale omsorgsboliger
 • Praktisk bistand (f.eks. hjemmehjelp)
 • Psykisk helsetjeneste
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm

Før du søker

 • Det kan være aktuelt at du fremlegger legeattest(er)
 • Søker du på vegne av andre må du fremlegge fullmakt
 • Er det oppnevnt verge, fremlegges vergemålsoppnevningen

Slik søker du

Når du søker helserelatert tjenesteyting, ber en om at du oppgir din(e) problemstilling(er) i hverdagen og hva du trenger bistand til. I samråd med deg, gjør kommunen alltid en helhetsvurdering av hvilke tjenesteyting som kan være aktuell for din situasjon.

SØKNADSSKJEMA (PDF, 374 kB)

 

Kontaktinformasjon

Telefon: 474 75 955

E-post: tildelerenheten@stor-elvdal.kommune.no

Postadresse: Storgata 120, 2480 KOPPANG

Besøksadresse: Granheimveien 3, 2480 KOPPANG

Arbeidsoppgaver

Saksbehandlerne på tjenestekontoret skal 

 • Behandle henvendelser fra kommunens innbyggere, om nødvendig, søke å henvise til aktuell(e) instans(er)
 • Være kommunen sitt kommunikasjonsknutepunkt for helsefaglige henvendelser
  • mellom spesialisthelsetjenesten, kommunelegene og pleie- og omsorgstjenestene i kommunen
 • Kartlegge, vurdere, gi råd, saksbehandle og fatte vedtak
Til toppen