Frivilligsentralen

Frivilligsentralen ble etablert i 1996, og har siden gjort seg bemerket i Stor-Elvdal kommune med stor og samfunnsnyttig aktivitet.

  

Åpningstider 

Telefontid: Mandag - fredag 08:00-14.00.

Åpningstid: Mandag - fredag 08:00-14.00.

Besøksadresse

Storgata 110

2480 KOPPANG

Telefon  40 43 79 03

Beliggenheten midt i Storgata gjør den til en attraktiv møteplass for mange grupper. Her serveres lunsj og middag, og her møtes dugnadsgrupper før de går løs på dagens oppgaver.

Årlig legges det ned omlag 6500 timer av frivillige uten godtgjøring.

Frivilligsentralens har fokus på å legge til rette for gode, nøytrale møteplasser på tvers av aldre, være et bindeledd mellom lokale lag og foreninger, organisere og rekruttere frivillige, bidra til økt integrering og være pådriver for god folkehelsearbeid i kommunen.  

Nyheter fra Frivilligsentralen på Facebook

Til toppen