Møteplassen

Hyggelig og sosialt dag på frivilligsentralen :

- er et lavterskel tilbud med fokus på forebygging av psykisk helse og ensomhet

- i samarbeid med rus og psykisk helsetjenesten i kommune

- fra 7.2 hver mandag fra 11:30 – 13:30

- enkelt servering 

- vi spiller spill, fargelegger, hører på musikk, går turer , arrangerer foredrag og tema dager

Møteplassen 2022 

Til toppen