Utvalgt kulturlandskap - Koppangsøyene

Koppangsøyene i Stor-Elvdal er et jordbruksområde i den brede, flate dalbotnen i Østerdalen mellom Stai bru i sør og tettstedet Koppang i nord.

Det representerer landskapsregionen "Østerdalene" og er det sjuende utvalgte kulturlandskapet i Innlandet. Området omfatter arealer på begge sider av Glomma samt en rekke øyer, elveløp, jordbruksarealer og vegetasjonsbelter. Elveløpet deler seg her opp i mange løp og danner øyer, holmer og banker. Arealene er flompåvirket, og massene flytter seg litt over tid. Antallet øyer, utstrekningen og stabiliteten i øyer og holmer er unikt i Norge.

På Statsforvalteren sine sider finner du ytterligere informasjon om Koppangsøyene 

Lenke til søknadsskjema UKL

Artikkelliste

Viser 1-2 av 3 artikler, side 1 av 2

Kontakt oss

Ann Kristin Sjøenden
Rådgiver jordbruk
E-post
Telefon 94 00 85 54
Til toppen