Skogbruksplanlegging 2021-2023

Skogbruk - Klikk for stort bildeInformasjon om fellestakst (nye skogbruksplaner) i Stor-Elvdal vil bli lagt ut her på denne siden. Se på vedlagte infobrosjyre og bestillingsskjema samt tømmerkjøpernes anbefalinger.

Status skogbruksplan

Vi har avsluttet purrerundene på bestilling skogbruksplan og følgende er status:

Status skogbruksplan
Plantype Antall Areal Prosent
Ny plan, produkt 1 45 skogeiere 382 tusen da 37 %
Ajourhold plan, produkt 2 36 skogeiere 200 tusen da 19 %
Miljørevisjon, produkt 3 51 skogeiere 449 tusen da 43 %
Ikke bestilt noen av produktene 26 skogeiere 11 tusen da 1 %

De som har plan fra 2018 ligger inne i tabellen under kategorien ny plan, produkt 1.

Areal er brutto produktivt areal, dvs. areal før evt. restriksjoner som naturreservat, naturtype, nøkkelbiotoper etc.

Blant de som ikke har bestilt er 5 skogeiere som vi ikke har fått tak i hverken gjennom brev, e-post eller telefon.

Det er også noen i denne kategorien som fortsatt er i tenkeboksen, de blir ikke kontaktet/ purret flere ganger - og står nå fra 2024 i praksis uten omsetningsmulighet av tømmer. 

Det er 158 skogeiere som er registrert med mer enn 100 da produktiv skog og 99 % av arealet ligger inne med et planprodukt. Det er bra.

Vinnere av nettbrett

Vinnere av to nettbrett ble trukket ut blant de 75 skogeierne som leverte bestilling på skogbruksplanprodukts innen ordinær frist, og vinnerne ble:

  • Jon Erling Brænd
  • Pauline Ulvig Kiær og Bjørn Vegard Øiungen.

Vi gratulerer.

Lønnsom registrering

Innen ordinær frist hadde som sagt 75 skogeiere bestilt nytt skogbruksplanprodukt. Etter å ha purret de fleste resterende skogeierne i kommunen som har mer enn 100 da produktiv skog, har vi nå fått 35 bestillinger i tillegg. 11 har sagt de ikke skal ha plan og 24 er i tenkeboksen eller har ikke svart ennå. Disse purres nå en siste gang de kommende dager.

Det er økonomisk lønnsomt å bestille et av planproduktene nå for å kunne omsette tømmer i framtiden. PEFC skogstandard har i sine kravpunkt at de som har plan eldre enn 15 år, må gjøre revisjon i det minste av miljøverdiene for å ha omsetningsmulighet.

Kontakt oss

John Olav Sundli
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 95 22 01 92
Til toppen