NMSK - nærings- og miljøtilskudd i skogbruket

Gjeldende tilskuddssatser, nærings- og miljøtilskudd:

  • Ungskogpleie, inntil 40%

Les mer hos landbruksdirektoratet

Kontakt oss

John Olav Sundli
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 95 22 01 92
Til toppen