Endring av plass og oppsigelse

Du søker om endring av plasstørrelse og legger inn oppsigelse av barnehageplassen i Visma Flyt sin foresattportal

For å endre plass søker du om en ny barnehageplass i ønsket størrelse. 

Her kan du endre/si opp barnehageplass.

Til toppen