Koronavirus

23.07.2021 - Positiv hurtigtest på Koppang i dag fredag 23.7.21 klokken 13:00. Totalt 11 personer er satt i karantene, 4 personer unngår karantene grunnet de er fullvaksinerte, der en er delvis vaksinert.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Barnehage

Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Stor-Elvdal kommune har tre barnehager som er lokalisert rundt omkring i kommunen.

  • Koppang barnehage
  • Sollia barnehage
  • Stor-Elvdal Naturbarnehage (privat)

Barnehagene ligger fint til med store, gode uteområder. Felles visjon for de kommunale barnehagene er:
«Barnehagene i Stor-Elvdal – et trygt sted for lek, læring og mestring»

Til toppen