Barnehage

Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltakelse i et demokratisk samfunn.

Stor-Elvdal kommune har tre barnehager som er lokalisert rundt omkring i kommunen.

  • Koppang barnehage
  • Sollia barnehage
  • Stor-Elvdal Naturbarnehage (privat)

Barnehagene ligger fint til med store, gode uteområder. Felles visjon for de kommunale barnehagene er:
«Barnehagene i Stor-Elvdal – et trygt sted for lek, læring og mestring»

Til toppen