Pris og redusert betaling

Alle barnehager har en makspris som er vedtatt av staten. Om du ikke har behov for full barnehageplass, er det mulig å velge deltid med lavere pris.

Barnehagepriser

2.1 Betalingssatser barnehage
Gebyrer 2022 2023
100 % plass (5d/uke) - pr. mnd. Betalingssatsen for full plass samsvarer med regjeringens makspris, fordelt på 11 mnd. pr. år. Statsbudsjettet Jan.-Juli: 3.315,- Aug.-Des.: Statsbudsjettet Aug. - Des. : 3000,-
Redusert betaling pga. lav inntekt = maks 6 % av inntektInnslagspkt. for reduksjon - (reguleres 01.08. hvert år) Maks 6 % av inntekt Maks 6 % av inntekt. Inntektsgrense pr. 01.01.23: 550 000,-
20 t/u gratis kjernetilbud for 2-, 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier,inntektsgrense fastsatt av Stortinget. (reguleres 01.08. hvert år) Inntektsgrense (reguleres 01.08. hvert år) Jan.-Juli: 583 650,- Aug.-Des.: Inntektsgrense (reguleres 01.08. hvert år). 01.08.23: 615 590,-
Kjøp av enkeltdager – pr. dag (inkl. mat 220,-
Kostpenger (5d/uke) pr. mnd. 365,- 365,-
Søskenmoderasjon
30 % reduksjon for barn nr. 2 og 100 % øvrige barn fra samme familie.
Barn med søsken i barnehage
30% moderasjon gis på den aktuelle barnehageprisen sett i forhold til størrelsen på SFO tilbudet. Søskenmoderasjon barnehage/SFO skal også gjelde uavhengig av om det benyttes private eller kommunale barnehager

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er 30 % reduksjon på barn nr. 2 og 50 % øvrige barn fra samme familie.

Har jeg rett på redusert foreldrebetaling?

Foreldrebetaling i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens samlede inntekt før skatt.

Søk om redusert foreldrebetaling

Gratis kjernetid

Barnet ditt kan også ha rett på gratis kjernetid.

Se om dere har rett på gratis kjernetid her.

Kontakt oss

Wenche Myrvang Tangen
Merkantil
E-post
Telefon 40 44 10 15
Til toppen