Søk barnehageplass

Søknadsfristen for barnehageplass fra høsten er 15. mars. Søknaden sendes inn digitalt via Visma Flyt Barnehage sin foresattportal.

Søknadsfristen gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder og om du søker for første gang, du søker endring av plass eller om du søker overføring til annen barnehage. Det er to opptak pr. barnehageår.

  • første opptak gjeldende fra 15.august – med søknadsfrist 15. mars.
  • andre opptak gjeldende fra 1.januar – med søknadsfrist 1.oktober.

Barnehagene i Stor-Elvdal praktiserer fortløpende opptak og behandler søknader hele året. 

Søk barnehageplass her

 

Informasjon om søknadsprosedyrer, vedtekter for kommunale barnehager og søknad om redusert foreldrebetaling.

Til toppen