Koppang barnehage

Besøksadresse:
Skoleveien 50

Telefon:
Enhetsleder / kontor: 48 09 58 13

Avdeling Kongla:  47 45 28 72
Avdeling Kvisten: 40 03 35 59
Avdeling Stubben: 47 46 20 72
 

E-post:
koppang.bhg@stor-elvdal.kommune.no

Antall plasser:
54

Her finner du oss

Ansatte i barnehagen

Følg oss på Facebook!

 

Koppang barnehage - Klikk for stort bilde

  

 

  

Koppang barnehage har flyttet høsten 2022 inn i nye lokaler på skoleplatået. Barnehagen har i dag 2 avdelinger med plasser for barn i alderen 0-6 år. Plassene utnyttes fleksibelt tilpasset etterspørsel og foreldrenes behov. Åpningstid er 07.00 til 16.30.

Barnehagen har 9 årsverk, fordelt på 1 stilling som virksomhetsleder (førskolelærer), 4 ansatte som er pedagogiske ledere og barnehagelærere(førskolelærere) og 6 ansatte som er barne- og ungdomsarbeidere, pedagogiske barnepleiere og assistenter.

I Koppang barnehage legger vi stor vekt på natur og uteliv, og er bevisste på at barna skal ha medvirkning i sin egen hverdag.    

Vår visjon er:  «Vær den du er»
og vi jobber etter disse grunnverdiene:

  • Trygghet
  • Glede
  • Respekt
  • Toleranse

Søknadsinformasjon barnehageplass

Årsplan for Koppang Barnehage 2023/2024

Vedtekter for barnehagene i Stor-Elvdal (PDF, 174 kB)

Til toppen