Tomter

Lyst til å flytte til Stor-Elvdal kommune?

Stor-Elvdal kommune ligger midt i Østerdalen. Kommunen hadde 2378 innbyggere pr. 01.01.21, hvorav flesteparten bor i kommunesenteret Koppang – med skoler, barnehager, legekontor, kafeer, hotell, forretninger, bank m.m.

Dersom du ønsker å bygge i Stor-Elvdal kommune, så har vi ledige tomter i flere områder i kommunen. Vi har regulerte tomter på Koppang (Båsrøsta og Vannstasjonsteigen) og på Steinvik.  I tillegg er det i gjeldende kommuneplan avsatt 18 områder til spredt boligbygging rundt om i kommunen.

Les mer om tomtene på finn.no

Mer informasjon om tomtene

Til toppen