Sammen for familien

Samarbeid for oppfølging av barn og unge i kortere eller lengere perioder i livet. Kjenner du en familie som trenger hjelp i hverdagen? 

2. Fagetatsnivå

 

 

Ledelsen av enheter og sektorer som gir tilbud til barn, unge og deres foresatte.

      

Til toppen