Aktuelt

Teaterforestilling i Storstua

Teater Innlandet ønsker publikum velkommen til forestillingen Nytt land!

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Vi har nå åpnet for søknader og søknadsfrist er 16. november klokken 13:00.

Kurs i trygghetssirkelen

Circle of Security Parenting -  Ønsker du å styrke dine foreldreferdigheter? Da er et kurs i trygghetssirkelen noe for deg.   

TV-aksjonen 2022

Bli bøssebærer 23. oktober. Sammen skal vi gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Verdensdagen for psykisk helse

I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. 

Kulturnytt for oktober 2022

En oversikt over arrangementer og møteplasser i kommunen.

Telemarksforskning er ferdig med utredningen angående Sollia skole

Telemarksforskning har på oppdrag for kommunen utredet fremtidig skoledrift ved Sollia skole. Rapporten er nå ferdig og saken blir lagt frem til politisk behandling i SKO-utvalget som innstiller til Kommunestyret. Planen er at Kommunestyret behandler saken 26. oktober

Evenstad bru - Oppdatering fra Statens Vegvesen

Slik kontrollerer Statens vegvesen de 14 fagverksbruene i tre som har vært eller fortsatt er stengt

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark - søknadsfrist 10. oktober

Du kan nå søke leiekjøringsløyve for snøskuter.

Til toppen