Årsplan Koppang barnehage

Årsplan Koppang barnehage

Gyldighet

Denne årsplanen gjelder for tidsrommet 15.08.22 – 14.08.23                                                           

Hensikten med planen

Denne planen er laget som:

  1. Informasjon om barnehagens innhold og arbeidsmåter til foreldrene og andre samarbeidspartnere
  2. Arbeidsredskap for personalet i barnehagen

Årsplanen fungerer som rammeplan for hele Koppang barnehage, og bygger på Rammeplan for barnehagen fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

Evaluering

Planen underlegges kontinuerlig vurdering, med total gjennomgang i april/mai

Det er styrer som har ansvar for at evaluering blir gjennomført, i samarbeid med pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. Samarbeidsutvalget skal godkjenne planen.

Til toppen