Årsplan Koppang barnehage

Årsplan Koppang barnehage

GYLDIGHET.

Denne årsplanen gjelder for tidsrommet 15.08.23 – 14.08.24                                                           

HENSIKTEN MED PLANEN.

Denne planen er laget som:

  1. Informasjon om barnehagens innhold og arbeidsmåter til foreldrene og andre samarbeidspartnere
  2. Arbeidsredskap for personalet i barnehagen

 

Årsplanen fungerer som rammeplan for hele Koppang barnehage, og bygger på Rammeplan for barnehagen fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

EVALUERING.

Planen underlegges kontinuerlig vurdering, med total gjennomgang i april/mai

Det er styrer som har ansvar for at evaluering blir gjennomført, i samarbeid med pedagogiske ledere, fagarbeidere og assistenter. Samarbeidsutvalget skal godkjenne planen. 

Til toppen