Årsplan Koppang barnehage

3 Satsningsområder

3.1 Natur og uteliv

            Mål Tiltak
Barna opplever glede ved å bruke naturen 
 • Organiserte og uorganiserte aktiviteter i naturen
 • Gi barna tid og ro til å utforske naturens mangfold
Barna utvikler kroppsbeherskelse og motorisk bevissthet
 • Trygg og utfordrende kroppslig lek og mestring i naturen 
Barna utvikler vennskap med hverandre
 • Lek og moro i naturen – utvikling av sosial kompetanse gjennom kroppslig aktivitet og kontakt med andre

Barnehagen har en fleksibel og variert bruk av utetida

 

 • Ta med inneaktiviteter ut og naturmateriell inn i formingsaktiviteter
 • Flere hele utedager
 • Utforske på vei til og fra turmål – fokus på det som skjer underveis
 • Matlaging ute
Minimum (antall) utedager i (året? måneden?). 
 • Utedager, matlaging ute, tur. 
Barna har et bevisst forhold til å ta vare på naturen, og er med på «å redde verden bittelitt».
 • Bærekraftig tankegang vedr. mat, gjenbruk, bruk av naturmaterialer, søppelhåndtering, naturvern

 

Barna utvikler sunne matvaner
 • Barna deltar i matlaging
 • Barna er med å plante/høste i barnehagens grønnsakshage
 • Fokus på å bruke sunne råvarer

3.2 Vennskap og inkludering

Mål Tiltak

Alle barn skal ha et trygt fang å sitte på

Alle barn skal føle at de har en god relasjon til minst étt barn og en trygg tilknytning til de voksne i barnehagen

 

 

 • Voksne som tuner seg inn på barna for at de skal føle seg sett og forstått.
 • Voksne som legger til rette for gode felles opplevelser i hverdagen, i rutinesituasjoner, i temaarbeid og i lek.
 • Fokus på humor og glede; barn imellom, mellom voksne og barn og voksne imellom.
 • Kompetanseheving og utviklingsarbeid for de ansatte – Kompetanseløftet og læringsmiljøprosjektet.
Alle barn har minst én venn
 • Vi legger til rette for vennskap og inkludering i leken
 • Arbeid med sosial kompetanse
 • Bruke SU for å styrke samholdet i foreldregruppa
Alle barn, foreldre og ansatte i Koppang barnehage skal ha en grunnfølelse av trygghet
 • Gode rutiner for tilvenning til småbarnsavdeling, overgang til storbarnsavdeling og for overgang til skolen.
 • De voksne skal møte barna på en måte som gjør at de føler seg sett og møtt uansett hvilke følelser de står i.
 • Psykologisk førstehjelp.
 • Voksne som er tilstedeværende og tett på for å oppdage barnas behov og for å hjelpe barna å se løsninger når det dukker opp konflikter.
 • Gode holdninger og rutiner for å oppdage- og å ta tak i mobbing.
 • Gode rutiner for sikkerhet.
 • Gode rutiner for samarbeid.
 • Felles sammenkomster for foreldrene i løpet av året (foreldrekaffe, Lucia, FORUT, sommeravslutning, foreldrefrokost?).  
Skape et godt samhold avdelingene imellom
 • «Mårrasmøte» hver dag.
 • Felles samlinger, turer og aktiviteter.
 • Gjøre noe hyggelig for hverandre gjennom året. Gjøre barna oppmerksomme på gleden ved å gjøre andre glad.
 • Gå på besøk til hverandre.
 • Gi konstruktiv tilbakemelding på temaarbeid – det er lov å herme etter en god ide.
 • Fokus på delingskultur.
Til toppen