Årsplan Koppang barnehage

5 Samarbeid

5.1 Samarbeid med foreldrene

Grunnlaget for alt arbeid i barnehagen er et nært og godt samarbeid med barnas hjem.

MålTiltak

Forholdet mellom barnehagen og foreldrene er preget av gjensidig tillit og åpenhet

 

 

 • God daglig kontakt mellom barnehagen og foreldrene 
 • God informasjon om alt som skjer i barnehagen gjennom skriftlige ”nyhetsbrev”/tavleinformasjon/informasjonsskriv.
 • Ukesoppdateringer på Visma
 • Informasjon ut i Visma foresatt appen
 • Foreldremøter og foreldresamtaler 2 ganger pr.år 
Foreldrene har medvirkning på barnas tilbud i barnehagen
 • Invitere foreldrene i foreldresamtalene til å komme med innspill til det daglige arbeidet i barnehagen og til årsplanen
 • Møte foreldrene med anerkjennelse
 • Foreldredeltakelse gjennom samarbeidsutvalget

 

5.2 Overgang og sammenheng Barnehage - Skole

MålTiltak

Barna får en god overgang fra barnehagen til skolen/SFO:

 • tar avskjed med barnehagen på en god måte 
 • gleder seg til å begynne på skolen 
 • opplever at det er sammenheng mellom barnehage og skole

 

   

 •  «Skolestarterklubb» med fokus på vennskap, inkludering og sosiale ferdigheter
 • Samarbeid med skolestarterne i Stor-Elvdal naturbarnehage
 • Samarbeid mellom de som skal begynne på skolen høsten 2024 og 3.klasse/fadderklassa: turer, aktiviteter, besøk på skolen
 • Overføringsmøte mellom ped.leder i barnehagen, SFO og kontaktlærer

Det er utarbeidet en egen plan for overganger fra 0-18 år i Stor-Elvdal.

Til toppen